Page 3 - Klemen Jan

Basic HTML Version

3
Kazalo
Ime pogorja ................................................................................................................................4
Obseg in značilnosti ................................................................................................................4
Geološka zgradba.....................................................................................................................6
Klima .............................................................................................................................................7
Vodovje ........................................................................................................................................9
> Reke .....................................................................................................................................9
> Jezera...................................................................................................................................9
> Visokogorski kras........................................................................................................ 10
Rastlinski svet ........................................................................................................................ 11
Živalski svet............................................................................................................................. 11
> Pod 1500 m.................................................................................................................... 11
> Nad 1500 m ................................................................................................................... 11
> Visokogorska jezera ................................................................................................... 12
Zaščitena naravna območja.............................................................................................. 13
> Triglavski narodni park (TNP) .............................................................................. 13
> Fužinski gozd (Foresta di Fusine)........................................................................ 13
> Naravni park Julijske Predalpe (Parco Prealpi Giulie) ................................ 13
Prebivalstvo ............................................................................................................................ 13
Zgodovina poselitve območja .......................................................................................... 14
> Prazgodovina in stari vek ........................................................................................ 14
> Srednji vek ..................................................................................................................... 16
> 19. stoletje...................................................................................................................... 17
> 20. stoletje...................................................................................................................... 17
Zgodovina planinstva in alpinizma ............................................................................... 18
> Prvi raziskovalci .......................................................................................................... 18
> Razcvet društev ........................................................................................................... 19
> Domači vodniki ............................................................................................................ 19
> Razcvet alpinizma ....................................................................................................... 20
> Ženske v alpinizmu..................................................................................................... 21
> Obdobje po drugi svetovni vojni........................................................................... 22
Uporabljena literatura ........................................................................................................ 23